Autoškola
Jakub Adam
Aktuální termín
zahájení kurzu

Chci se přihlásit

Drobečková navigace

Úvod > Služby > školení řidičů-referentů

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ-referentů

Nabízíme školení řidičů referentských vozidel dle zákoníku práce, zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je součástí práce zaměstnance řízení motorového vozidla, vznikají dle zákoníku práce následující povinnosti:

  • Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Proškolení zaměstnanců provádíme jak v sídle naší autoškoly, tak i v místě dle Vaší potřeby, za předpokladu, že bude poskytovat vyhovující podmínky pro školení. Termín školení se snažíme přizbůsobit Vaším možnostem.

Na závěr školení obdrží každý účastník potvrzení o proškolení. Pro potřeby firmy vystavíme kompletní seznam účastníků.

 TERMÍN ŠKOLENÍ na profesní průkaz

sobota 4.11.2023 v 8:00 hod.